Версия для печати

Переяславський літопис: Збірник наукових статей,2014,Вип.5

Переяславський літопис: Збірник наукових статей,2014,Вип.5

[Титул]

[Зміст]

 1. Губочкін М.[Парадокси історичної пам’яті:кропивнянський полковник Филон Джеджалій] 3-8
 2. Бех М.[Історичний розвиток «околичної» шляхти села Бехи Коростенського району Житомирської області: формування соціально-культурних особливостей (XV – поч. XX ст.)] 9-16
 3. Соловйова Т., Ткаченко О.[Суконне виробництво Волинської губернії у першій чверті ХІХ століття] 17-22
 4. Колибенко О., Колибенко О.[«Шукання» Гната Стеллецького: тонка межа між «подвижником» і «шкідником»] 23-45
 5. Лисенко А.[«Шлях у революцію» Пилипа Кузьмовича Миронова] 46-54
 6. Молоткіна В.[Радіо та кіно як засоби впливу влади на суспільство в Україні 1920-і рр.] 55-60
 7. Висовень О.[Релігійна та правозахисна діяльність Георгія Петровича Вінса (1928-1998)] 61-68
 8. Логвинюк Т.[Журнал «Наука і суспільство» в духовному житті України радянської доби] 69-74
 9. Хмельницька Л.[Ренесансна статуарна та рельєфна пластика: витоки та ґенеза становлення] 75-79
 10. Ткаченко В., Горбовий О.[«Історія села Андруші (стислий, короткий нарис)» (з рукописної спадщини Дмитра Косарика – письменника та літературознавця)] 80-99
 11. Демуз І.[Історичне товариство Нестора-Літописця: сучасний досвід студіювання проблеми] 100-113
 12. Ставицька А.[Київський та одеський археологічні інститути: джерельна база та історіографія] 114-121
 13. Павлик О.[«Археологічний літопис Південної Росії» в листуванні Миколи Біляшівського та Федора Вовка] 122-128
 14. Сіропол В.[Дослідження праць про діяльність підрозділів медичної служби Червоної Армії у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. на сучасному етапі] 129-137
 15. Прядко О., Прядко Т.[Територіальна геральдика козацьких сотень Переяславського полку] 138-144
 16. Товкун Л.[Внесок видатного українського гігієніста О.В. Корчака-Чепурківського у становлення і розвиток земської санітарної медицини Молдови (1891 - 1897 рр.)] 145-154
 17. Коцур Н.[Пріоритетні наукові напрями професора М.А. Кудрицького в галузі шкільної гігієни і фізичного виховання (1919 - 1929 рр.)] 155-163
 18. Козій Т.[Науково-дослідна діяльність Михайла Васильовича Клокова у Харківському державному університеті (1915 - 1941 рр.)] 164-169

[Відомості про авторів] 170-171