Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2015, Вип. 8

Переяславський літопис: збірник наукових статей, 2015, Вип. 8.

[Титул]

[Зміст] 208-210

 1. Губочкін М. [Соціально-економічний розвиток містечка Кропивна – полкового центру Кропивнянського козацького полку] 3-8
 2. Гончарова Н. [Досвід приватної дворянської допомоги в роки Кримської війни] 9-14
 3. Ткаченко Т. [Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу Колегії Павла Галагана] 15-23
 4. Ткаченко О. [Благодійна акція цукропромисловця Миколи Артемійовича Терещенка] 24-28
 5. Тарапон О. [Партійна риторика і мовленнєва культура як відображення радянської системи цінностей в Україні 1920-1930-х рр.] 29-39
 6. Бобровнік Ю. [Еволюція правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (1990-2010 рр.): історичний аспект] 40-48
 7. Коцур В. [Політичні процеси в Галичині наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр.] 49-54
 8. Чирков О. [Головні етнокультурні зміни людності на території Донецько-Приазовського краю від найдавніших часів до сучасності: спроба узагальнюючої оцінки] 55-65
 9. Ткаченко В. [Історіографія волинського писанкарства кінця ХХ – початку ХХІ ст.] 66-73
 10. Соловйова Т. [Розвиток мануфактурного виробництва Київської губернії на початку ХІХ ст.: радянська історіографія] 74-77
 11. Степаненко В. [Еволюція законодавчої бази Радянської України 1920-1930-х рр. в умовах утвердження тоталітаризму: історіографічний дискурс] 78-82
 12. Висовень О. [Джерела вивчення історії Євангельських християн-баптистів у період радянського тоталітаризму (1944-1989)] 83-87
 13. Фігурний Ю. [Осягнення етнокультурного розвитку України у ХІХ ст.] 88-93
 14. Говоровська О. [Формування методологічних підходів щодо оцінки модернізації вищої освіти] 94-101
 15. Намонюк Ч. [Порівняльна характеристика міграційних загроз для країн ЄС через російський чинник: українські мігранти vs сирійські біженці] 102-107
 16. Коцур Н. [Наукова і практична робота вчених Харківського медичного товариства в галузі епідеміології та бактеріології (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 108-118
 17. Левченко І. [Міжнародне наукове співробітництво природничих та медичних товариств Київщини (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)] 119-124
 18. Товкун Л. [Наради і з’їзди санітарно-харчових лікарів у 20-30-х рр. ХХ ст. та їх внесок у розвиток гігієни харчування в Україні] 125-136
 19. Бей Р. [Механізація кормовиробництва як передумова розвитку вітчизняного тваринництва] 137-141
 20. Коцюбанська О. [Виноробні традиції України в історичній ретроспективі] 142-147
 21. Дрозд П. [Природоохоронна діяльність академіка АН СРСР Є.М. Лавренка (1900-1987 рр.) в Україні] 148-153
 22. Дрок П. [Наукові досягнення Архипа Люльки] 154-160
 23. Тверитникова О. [Автореферати дисертацій як джерело з вивчення розвитку електротехнічної галузі України (з досвіду діяльності спеціалізованої вченої ради К 068.39.04 Харківського Політехнічного інституту впродовж 1967-1991 рр.)] 161-167
 24. Шпиталь В. [Останні роки життя академіка М.В. Птухи: самоаналіз стану душі, умов та обставин] 168-177
 25. Удре В. [Аерокосмічні методи пошуку корисних копалин і проблеми оптимального природокористування: науковий і прикладний аспекти (за матеріалами розробок Наукового Центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України)] 176-183
 26. Жам О., Калінович О., Калінович Ю. [Евакуація сільськогосподарської техніки машинно-тракторних станцій Переяславського району Київської області в роки німецької окупації (1941-1943)] 184-190
 27. Бова І. [Відтворення культурного етноландшафту села Середньої Наддніпрянщини у Музеї народної архітектури і побуту НІЕЗ «Переяслав»] 191-198
 28. Буряк Л. [Рецензія на монографію: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В.А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014.] 199-203