Редколегія періодичного друкованого фахового видання «Переяславський літопис»

1.    В.П.Коцур, ректор, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (головний редактор);

2.    І.О.Демуз, кандидат історичних наук, викладач кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (заступник головного редактора);

3.    Л.П.Товкун, кандидат історичних наук, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (відповідальний секретар);

4.    В.П.Шевчук, доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

5.    Н.І.Коцур, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

6.    В.М.Орлик, доктор історичних наук, професор кафедри загальної історії, правознавства і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

7.    А.П.Коцур, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри української історії та етнополітики Національного університету ім. Тараса Шевченка, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

8.    Я.Мокляк, доктор габілітований, професор Яґеллонського університету (Польща);

9.    К.Філіпов, доктор габілітований, професор університету в Білостоку (Польща);

10.          Ю.Ю.Моргунов, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу слов’яно-руської археології Інституту археології РАН (Росія);

11.          Л.І.Буряк, доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

12.          Л.Ф.Циганенко, доктор історичних наук, професор кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

 

13.          О.М.Гончаренко, доктор історичних наук, доцент кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».