ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

У періодичному збірнику наукових статей «Переяславський літопис», засновником якого є ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», друкуються українською, російською та англійською мовами статті, пов'язані з актуальними проблемами історії України з найдавніших часів до сьогодення, історії науки і техніки, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.

Зважаючи на свободу наукової творчості, редколегія бере до друку публікації й статті тих авторів, думки яких не в усьому поділяє.

Відповідальність за достовірність матеріалів несуть автори публікацій.

Передрук та відтворення опублікованих матеріалів будь-яким способом дозволяється лише при посиланні на «Переяславський літопис».

 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати текст.